Voorwaarden

Reglement PAPERCLIP FESTIVAL

 • Wettelijk geldige legitimatie is verplicht, de minimumleeftijd om het festivalterrein te betreden is 18 jaar.
 • Eigen meegebracht eten en drinken is verboden en kan in beslag genomen worden.
 • Personen welke niet toelaten zich te laten fouilleren kan de toegang geweigerd worden en/of van het festivalterrein verwijderd worden.
 • Geweld, drugs en agressie worden niet getolereerd.
 • Stichting Paperclip conformeert zich aan het drugsbeleid van de gemeente Eersel. Dit houdt in dat zowel soft- als harddrugs verboden zijn. Hierop zal gecontroleerd worden.
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, het festivalterrein zonder opgave van reden.
 • Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele fotoapparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan. Digitale camera’s zijn dus wel toegestaan.
 • Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen op het festivalterrein.
 • Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Alleen entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende voorverkoopadressen zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd.
 • Het is verboden entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
 • Eenmaal gekochte entreekaarten en / of drankbonnen worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.
 • Wanneer het festival niet door kan gaan, kan je de aanbetaling terugkrijgen. Wanneer het festival wel doorgaat maar je zelf verhinderd bent niet.
 • Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig gevolg van verkeerde berichtgeving op de website en/of promotiemateriaal.
 • Stichting Paperclip, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.
 • Stichting Paperclip, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door het gooien van drank.
 • In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.
 • Bij het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met het gehele reglement. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico.